Jesteś tutaj
Home > Lifestyle > TOP systemy rowerów miejskich w Polsce

TOP systemy rowerów miejskich w Polsce

systemy rowerow miejskich ranking

Systemy Rowerów Miejskich w polskich miastach – ranking

Serwis dadelo.pl przeprowadził ranking miejskich systemów wypożyczania rowerów. Ocenie poddane zostało 25 polskich miasta, w których takie systemy funkcjonują wśród nich znajdują się zarówno te mniejsze jak i największe w naszym kraju. Oceniono je w 7 różnych kategoriach, z których łącznie można było zdobyć maksymalnie 155 punktów.

Sposób oceny wypożyczalni rowerów publicznych

Pierwsze dwie kategorie sprawdzały dostępność tego sposobu poruszania się po mieście dla mieszkańców. Porównano w nich ilość dostępnych rowerów i gęstość sieci stacji, w których można je wypożyczyć. W celu umożliwienia sprawiedliwej oceny miast różnej wielkości porównano je z liczbą mieszkańców i powierzchnią miast. Otrzymano w ten sposób liczbę rowerów przypadającą na jednego mieszkańca i zagęszczenie stacji na km2.

W trzeciej kategorii wzięto pod uwagę ceny i zbadano, jakie są całkowite koszty wypożyczenia. Jak wysoka jest opłata początkowa oraz ile należy zapłacić za pierwsze 20 minut i godzinę.

Czwarta i piąta kategoria badały popularność wypożyczania rowerów wśród mieszkańców.  Porównano w nich jak duży procent mieszkańców danego miasta, jest zarejestrowany w systemie oraz jak aktywni są jego użytkownicy.

Za miarę aktywności posłużyła średnia liczba wypożyczeń przypadająca na jedną osobę.

Szósta kategoria dotyczyła długości sezonu rowerowego, czyli przez ile miesięcy w roku można wypożyczać rowery. W ostatniej przyznawano punkty za dodatkowe udogodnienia dla wypożyczających. Obejmowały one możliwość wypożyczenia różnych rodzajów rowerów i dodatkowe stacje umieszczone w pobliskich miejscowościach.

Zwycięzcy generalnej klasyfikacji

Zwycięzcą rankingu została Warszawa, której przyznano 141 punktów na 155 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajął Lublin z wynikiem 131 punktów, a na trzecim znalazła się Łódź, otrzymując 130 punktów. Warszawa pokonała inne miasta przede wszystkim dużą dostępnością możliwych do wypożyczenia rowerów. Stolica Polski pomimo swojej wielkości zajęła drugie miejsce w liczbie rowerów w przeliczeniu na jedną osobę i pierwsze w zagęszczeniu stacji rowerowych na swoim terenie. Najwyższa była tu także liczba mieszkańców korzystających z tej usługi. Drugi Lublin również znalazł się na podium w tych kategoriach, a dodatkowo wyróżniał się posiadaniem stacji również poza miastem. Dzięki temu wyprzedził on dużo większe ośrodki i uplasował się zaraz za Warszawą. W przypadku Łodzi, która zajęła trzecie miejsce na uwagę zasługuje fakt wysokiej liczby wypożyczeń przypadających na jednego uczestnika systemu. Zajęła ona w tej kategorii drugie miejsce z wynikiem 14 wypożyczeń na osobę.

 

Top