Jesteś tutaj
Home > Świat > 5 największych religii swiata

5 największych religii swiata

najwieksze religie swiata ranking

Religie od wieków miały ogromny wpływ na kształtowanie się historii i kultury świata – od filozofii po prawo, od muzyki po architekturę, od wojny po pokój.

Znaczna część z największych religii świata wywodzi się z dwóch źródeł – albo z religii abrahamowych albo z Indii. Religie abrahamowe, których wspólnym początkiem są przekazy o starożytnym patriarsze Abrahamie, to min. Chrześcijaństwo, Islam i Judaizm . Subkontynet Indyjski jest natomiast wspólnym miejscem narodzin takich religii jak min. Hinduzim, Buddyzm czy Sikhizm.

Poniżej przedstawiamy ranking 5 największych religii świata, czyli tych mających największą liczbę wyznawców na całym globie. Co ciekawe, gdyby ateizm i agnostycyzm zakwalifikować jako religię, wówczas z ponad miliardem wyznawców zajęłaby ona trzecie miejsce na tej liście.

Dane szacunkowe pochodzą z roku 2012 i opubikowane zostały oryginalnie na stronie internetowej adherents.com .

1. Chrześcijaństwo – 2,4 miliarda wyznawców

najwieksze religie swiata chrzescijanstwo
Chrześcijaństwo, które ewoluowało z judaizmu ponad dwa tysiące lat temu, jest obecnie religią z największą ilością wyznawców, którzy stanowią blisko 32% ludności świata. Chrześcijaństwo jest religią dominującą w Europie, Rosji, Północnej i Południowej Ameryce, Południowej, Centralnej i Wschodniej Afryce oraz Oceanii. Duże społeczności chrześcijańskie zamieszkują także inne części świata, w tym Indonezję, kraje Azji Centralnej czy Środkowego Wschodu. Trzy główne wyznania chrześcijaństwa to katolicyzm, protestantyzm i prawosławie. Chrześcijanie wierzą w jednego Boga, Stwórcę Wszechświata, który zesłał na Ziemię swojego jedynego syna, Jezusa Chrystusa, aby zbawić ludzkość od grzechu. Wszyscy, którzy wierzą w nauki głoszone przez Chrystusa, dzięki jego męce, śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, będą mieli zapewnione życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia (Pismo Święte), złożona z ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Główne nakazy moralne, jakimi powinien kierować się każdy chrześcijanin, zostały objawione przez Boga Mojżeszowi w postaci Dekalogu, czyli dziesięciu przykazań.

2. Islam – 1,8 miliarda wyznawców

najwieksze religie swiata islam
Drugą największą religią świata jest Islam, który jest obecnie religią z najszybciej rosnącą ilością wyznawców. Islam to religia dominująca w Indonezji, krajach Środkowego Wschodu, Centralnej i Południowej Azji oraz Północnej Afryki. Dwa główne odłamy Islamu to sunnizm, do którego należy ok 75-90% wszystkich muzłumanów, oraz szyizm. Islam narodził się w VII w.n.e. w Mekce, gdzie przyszedł na świat i żył twórca tej drugiej największej religii świata. Dla wyznawców Islamu Mahomet jest także najważniejszym prorokiem, któremu bóg, nazywany przez nich Allahem, objawił tekst Koranu, czyli świętą księgę Muzłumanów, będącą źródłem ich wiary i praktyk. Islam sunnicki opiera się na pięciu filarach, które stanowią: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka do mekki.

3. Hinduizm – 1,15 miliarda wyznawców

najwieksze religie swiata hinduizm
Hinduizm nazywany najstarszą religią świata, kształtował się między rokiem 500 p.n.e. a rokiem 300 n.e.r, czyli tuż po okresie wedyjskim, w którym powstały Wedy, będące dla hinduizmu świętymi księgami. Najwięcej jego wyznawców zamieszkuje kraje subkontynentu indyjskiego, min. Indie, Nepal, Sri Lankę, Pakistan. Hinduizm nie jest religią jednolitą, z precyzyjnie określoną doktryną – hinduizm to raczej grupa wielu odłamów różniących się poglądami na temat istoty boga jak i praktykami, a jednocześnie połączonych szacunkiem do Wed, wiarą w reinkarnację i karmę, czyli prawo akcji i reakcji, oraz w wyzwolenie od samsary, czyli cyklu śmierci i ponownych narodzin. Hinduizm ma najbogatszy panteon ze wszystkich religii, cechuje go wiara w dewy, liczne bóstwa, które zwykle traktowane są jako przedstawienia jedynego boga. Wśród najważniejszych z nich znajdują się Wisznu, w ikonografii przedstawiany jako czteroramienny mężczyzna o błękitnej skórze oraz Śiwa, przedstawiany z charakterystycznym kokiem na głowie, w który wpięty jest sierp księżyca, z owiniętym wokół szyi wężem oraz trójzębem w ręce.

4. Buddyzm – 520 milionów wyznawców

najwieksze religie swiata buddyzm
Buddyzm kształtował się w Starożytnych Indiach w okresie między VI i IV w.p.e.r., skąd rozprzestrzenił się na dużą część Azji. Jego twórcą był Budda Siakjamuni głoszący Cztery Szlachetne Prawdy, które to stały się podstawą całej tej religii. Buddyzm zaliczany jest do religii nonteistycznych, gdyż nie cechuje go wiara w rządzącego światem boga czy bogów i oddawanie mu czci. Buddyzm dzieli się na dwie główne szkoły: Therawadę popularną głównie na Sri Lance i w krajach Południowo-Wschodniej Azjii oraz Mahajanę, z największą ilością wyznawców w krajach Azji Wschodniej. Wszystkie szkoły buddyzmu łączy dążenie do pokonania cierpienia i wyzwolenia z samsary (cyklu śmierci oraz ponownych narodzin), różni je natomiast interpretacja sposobów, w jaki te cele mają być osiągnięte. Zbiorem podstawowych zaleceń Buddyzmu jest Szlachetna Ośmioraka Ścieżka, która ukazuje praktyki prowadzące do wyzwolenia z samsary. Jej symbolem jest Koło Dharmy, jeden z najważniejszych symboli buddyzmu (który znajduje się także na fladze Indii).

5. Chińska religia ludowa – 400 milionów wyznawców

najwieksze religie swiata chinska religia ludowa
Listę 5 największych religii świata zamyka chińska religia ludowa. Choć Chiny, rządzone przez partę komunistyczną, są państwem ateistycznym, tamtejszy rząd formalnie uznaje pięć religii: buddyzm, taoism, islam, protestantyzm i katolicyzm. Największą jednak religią w Chinach jest chińska religia ludowa, zwana także religią ludu Han ( Hanowie stanowią ok. 92% całej ludności Chin oraz blisko połowę populacji Tajwanu), która formowała się w okresie ok. II w.p.n.e. . Ponieważ większość Chińczyków nie uznaje swoich duchowych przekonań i związanych z nimi praktyk jako religii, a jeśli już, to rzadko jest to czysta forma którejkolwiek z religii, dlatego bardzo trudno jest zebrać wiarygodne dane statystyczne dotyczące tego zagadnienia. Według wyników badania przeprowadzonego w 2012r. dla Encykolpedii Britannica, ok. 400 milionów Chińczyków wyznaje jakąś formę religii ludowej lub taoizm. W religii ludu Han ważną rolę odgrywa kult przodków, szacunek do sił natury i wiara w racjonalny porządek świata, w który ingerują zarówno ludzie jak i bóstwa i duchy. Do ok. XI w.n.e. chińska religia ludowa przejmowała także nauki i praktyki z innych religii, min. koncepcję karmy i reinkarnacji z buddyzmu, koncepcję hierarchi bogów z taoizmu czy myśli filozoficzne konfucjonizmu – w taki sposób uformował się system religijny, który choć pełen różnic w zależności od regionu kraju, bo inne rytuały czy czczone bóstwa mogą pojawić się nawet w tej samej wiosce, to przetrwał wśród ludności chińskiej do dnia dzisiejszego.

Top